Một giờ tê dại lồn với giám đốc Yuna Shina, giờ không , Còn ai đến đón Diễm Phương đưa đến đoạn đường vắng, Cô Mai có thể nào giúp tao việc nhỏ mọn đó không? Nói thật với cô, tao đã yêu Diễm Phương hơn tất cả mọi thứ trên đời này, Yêu như cô Mai đã yêu các cậu Khôi Toàn, Hạnh, Cơ, Khoát v, vlxx v tao giật ưùnh thật sự, Vì làm sao ông hiệu trưởng có thể biết tên tất cả các bồ nhí của tao, Ông thấy tao đổi sắc mặt, nên vội dịu lời phân trần để làm tao an tâm: Cô Mai yên chí! tao.